【扮嘢PK】「跳躍F4」、「A貨F4」你Like邊個?

Wed Oct 31 2018 20:10:00 GMT+0800 (香港標準時間)

撰文︰八八通

近排熱播嘅《跳躍生命線》,自開播以來成爲咗網民熱話,收視更突破30點,喺戲内飾演年輕救護員嘅何廣沛、羅天宇、郭子豪、張彥博表現搶眼,近日佢四個戴上假髮化身「跳躍F4」拍MV,無論係造型定係特效,都同17年前嘅《流星花園》F4有九成似,好搞笑。其實好多藝人都扮過F4,好似阿Bob、張振朗、王俊棠、彭永琛都扮過,不過就係A貨F4。你鍾意邊個多啲呢?#GossipGossip#八八通#跳躍生命線#熱話#何廣沛#羅天宇#郭子豪#張彥博#兄弟情#扮嘢#跳躍F4#A貨F4#達成一派#影片

相關文章
【旅遊項目第9集】張寶華大讚年輕人好叻 一定會摸到自己一片天
【《明生登高》第12集】移民台灣Part 2: 圍城台灣
【《明生登高》第11集】移民台灣Part1: 台灣與香港的距離
【《明生登高》第10集】美帝卑鄙還是偉大(下)
【《明生登高》第9集】美帝卑鄙還是偉大(上)

推介文章
3大母親節心水之選
【《17都市驚喜》選舉】17位候選網紅主播誕生 快啲投票選出心水冠軍
【黃心穎避走美國後】鄭秀文開腔:不回望向前看 梁裕恆再爆:有契弟夾女藝人上房
有氣清酒 你試過未?
【一家三口幸福出巡】已修身幾時全面復出?吳雨霏:睇住囝囝先
【為仔讀書移居英國】 雷頌德返香港Shopping止癮
【傳Sammi搬離愛巢情緒崩潰】馬國明避談有冇分手 替心穎求情:佢知錯
【傳無綫抽起黃心穎劇集】許志安狂喊道歉:我係一個壞咗嘅人
【保重呀】去年踢波昏迷入ICU 余德丞黑眼圈超大殘爆
【發現自己係養子深受打擊】胡渭康感情生活神秘 同壯男試化妝品好窩心
【林峯同34D張馨月傳婚訊】吳千語變迷人Pink Lady晒腿反擊
【《淪落人》聲勢強】奪金像獎影帝呼聲高 黃秋生High Tea心情好
按此閱讀臉書精彩內容

熱爆e+up


載入中…
x